قوانین سایت

تعهدات فروشنده:

  • فروشنده متعهد میگردد از اطلاعات فردی و شخصی خریدار در حد اختیار و توان مراقبت نموده و این اطلا عات را کاملا محرمانه تلقی نمایدو به هیچ فرد حقیقی و حقوقی ارائه ندهد.

  • فروشنده موظف است کالای سالم و بی نقص را مطابق با انچه معرفی شده است و طبق شرایط برای خریدار ارسال نماید.

  • فروشنده موظف است پس از دریافت فرم سفارش و تایید سفارش در کوتاهترین زمان ممکن کالای خریداری شده را آماده کند و در بسته بندی مناسب تحویل پست و یا باربری دهد و وهر گونه تاخیر و اختلا ل بعد از تحویل سفارش به پست  و باربری وطی عملیات پستی به عهده باربری و یا پست می باشد .

  • فروشنده می تواند بنا به تشخیص و عدم صلاحیت خریدار سفارش را لغو کند و از ارسال سفارش خود داری کند

  • تعهدات خریدار

  • خریدار موظف است قبل از ارسال فرم سفارش خرید  کلیه اطلا عات لازم را در مورد کالا کسب کند و سپس سفارش خود را ارسال نماید.

  • خریدار موظف است هنگام دریافت کالا از مامور پست کاملا انرا بررسی نماید و در صورت مشاهده آثار شکستگی و آسیب دیدگی از قبول آن خودداری نماید .(فروشنده مسئولیت شکستگی کالا را بعد از دریافت کالا توسط خریدار به عهده نمی گیرد)

  • خریدار موظف است اطلاعات دقیق و کامل خود را برای دریافت سفارش از طریق پست در اختیار فروشنده قرار دهد.
  • خریدار نمیتواند بدون دلیل موجه سفارش خود را به فروشنده ارجاع دهد

پربازديدترين هاپرفروشترين ها